Актуални данни от станцията

Актуални данни към Температура Влажност,%RH H2S,ug/m3 PM1.0,ug/m3 PM2.5,ug/m3 PM10,ug/m3
2021-03-01 16:00:13 10.8° 18.9 1.1 1 1 1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ КЪМ РИОСВ - РУСЕ