Актуални данни от станцията

Актуални данни към Температура Влажност,%RH H2S,ug/m3 PM1.0,ug/m3 PM2.5,ug/m3 PM10,ug/m3
2020-12-05 13:59:09 15.1° 30.8 0 5 12 16
ИЗПРАТИ СИГНАЛ КЪМ РИОСВ - РУСЕ